Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Skantiek en de klant zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt deze hier vinden. 


Skantiek werkt niet met vaste prijsafspraken tenzij we dat nadrukkelijk samen overeenkomen.
 

De prijs van een houtkachel is opgebouwd uit een aantal delen:

 • prijs houtkachel
 • levering en aansluiting , binnen 40km van Driel is dit €175  bij normale toegang tot de plek waar de kachel moet komen. 
 • benodigd enkelwandig rookkanaal en , eventueel, vloerplaat 

Voorbeeld:

voor een woonkamer van 2.6M hoog en een kachel die een bovenuitlaat heeft is er meestal 2m pijp, een afwerkrozet, 2 bochten en een vloerplaat nodig. 
samen met de lever en aansluitkosten is dit ongeveer €475-525  extra bovenop de prijs van de kachel zelf.


Levering en aansluiten

Standaard kosten zijn €175 binnen 40km bij normale toegang tot de plek waar de houtkachel moet komen te staan. Normaal betekent onder andere dat de kachel op de begane grond geplaatst wordt, zonder trappen op of af te moeten als er geen lift aanwezig is etc. De toegang tot het huis goed verhard is waardoor de kachel met een normale steekwagen van de weg naar de plek in huis gebracht kan worden.

Mocht u een bijzondere situatie hebben dan kan het zijn dat de leveringskosten hoger worden. De kosten van materiaal zijn geen onderdeel van de kosten van levering en aansluiten.

rookkanaal

Tijdens de aanleg van een rookkanaal komt het voor dat de situatie , als we een gat maken in het dak of vloer, maakt dat het nodig is om toch 2 bochten te gebruiken omdat een gording, een vloerbalk net anders loopt dat verwacht. 

Als er een flexibele buis getrokken moet worden schatten we de lengte in door verdiepingen te tellen en plafond hoogtes te schatten. En dan kan het best een meter meer of minder zijn. De werkelijk lengte reken ik. Dit is goedkoper dan een vaste prijs afgeven. Daarvoor zal ik  namelijk eerst het kanaal moeten opmeten en moet dus het dak op. Pannen opschuiven en weer terugleggen. 

Daar ben ik daar 1-2 uur mee bezig en berekenen ik. Achteraf een meter buis extra rekenen is goedkoper. En het is natuurlijk ook zo dat die extra meter gewoon nodig is.

Als het minder werk of materiaal is dan de inschatting van de prijsindicatie reken ik dat natuurlijk. Als het meer is dan zal ik ook uitleggen waarom het meer is dan de inschatting.

Een houtkachel kopen is iets heel anders dan het kopen van een nieuwe stoel, koelkast oid. Het gaat om veiligheid, milieu, kwaliteit, service en nazorg. Daar zetten wij ons maximaal voor in!

prijswijzigingen na bevestigde opdracht


Ook de situatie bij houtkachels/inzethaarden is moeilijk. Zeer lange levertijden (6 maanden is normaal , Attika en Leenders zitten op 12+ maanden) en plotselinge prijsstijgingen. 

Helaas moeten wij plotselinge prijsstijgingen aan de consument doorberekenen ondanks dat u een prijsindicatie heeft geaccepteerd/getekend met inachtneming van de onderstaande punten:


 1- Als verkoper met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs ingeval van (kost)prijsverhogende omstandigheden (bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen, overheidsmaatregelen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen). 
2- Als een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de consument, de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:
a.    de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op verkoper rustende verplichting ingevolge de wet; of,
b.    de levertijd/installatiedatum langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.


De huidige levertijden van 6 maanden en meer betekent dat prijsverhogingen van de fabrikant eigenlijk altijd aan de consument zal moeten worden doorberekent.

bezoek thuis om te kijken of plaatsing kan en wat daarvoor nodig isEen bezoek van Skantiek houtkachels bij de klant thuis komt vaak voor bijvoorbeeld omdat de klant in de showroom is geweest voor een houtkachel en er nog geen rookkanaal aanwezig is of dat het niet duidelijk is of het bestaande rookkanaal geschikt is. Dan komen wij eerst langs om dit verder te onderzoeken.

Het gebeurt ook dat de klant eerst advies wil wat er kan zonder eerst in de showroom te zijn geweest.

In beide gevallen kunnen hier kosten aan verbonden zijn. 


Voorbeeld hoe thuisbezoek kan verlopen

De klant is in showroom geweest, hebben een kachel gezien die ze mooi vinden en in de showroom hebben we samen ook , globaal, gesproken over kosten. We komen samen tot de conclusie dat het nodig is om naar het rookkanaal te kijken, naar de plek van een houtkachel , of de globaal besproken kosten een beetje kloppen etc. 

 • Samen bespreken we tijdens het thuisbezorg wat er nodig is en wat dit, indicatief gaat kosten. Op basis van het thuisbezoek maken wij dan een zo goed mogelijke prijsindicatie.
 • Als de klant vervolgens de opdracht geeft tot aanschaf van de houtkachel (met of zonder rookkanaal) zijn er geen kosten verbonden aan het bezoek.
 • Soms komen we samen tot de conclusie dat de situatie zo lastig is, dat een houtkachel eigenlijk niet gaat of alleen tegen veel hogere kosten dan in de showroom , globaal, besproken. Ook dan zijn er geen kosten verbonden aan het bezoek.


Geen opdracht zonder dat er onverwachte zaken naar voren komen tijdens thuisbezoek

Als tijdens het bezoek blijkt dat er een houtkachel geïnstalleerd kan worden zoals , globaal, besproken in de showroom en er geen onverwachte zaken die tot grote onzekerheden , veel hogere kosten en/of grote marges qua kosten kunnen leiden en er komt toch geen opdracht dan zijn er wel kosten aan het bezoek verbonden .

de hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de reden van afzegging.Geen opdracht met als reden

 1. levertijden en /of tijd tot installatie , zoals die tijdens showroom bezoek besproken zijn, zijn ons toch te lang
 2. de tijdens ons bezoek aan de showroom besproken globale kosten zijn ons toch te hoog
 3. bij de concurrent, op internet is het goedkoper dus daar gaan we kopen
 4. gewoon niets meer laten horen
 5. en andere, niet samen besproken en samen als redelijk geaccepteerd, redenen om niet verder te gaan 


betekent dat het maximum bedrag van 10% van de , tijdens bezoek in de showroom of tijdens het huisbezoek besproken kosten voor installatie in rekening wordt gebracht  kan worden met een minimum van €250 en maximaal €1000.

Betonboringen


Betonboringen voeren we zelf uit omdat we hierdoor zelf de regie houden, indien de situatie het nodig maakt de locatie van een gat nog ter plekke kunnen aanpassen kan dat en we, qua planning en afspraken,  niet met een derde partij te maken hebben.

 • Betonboringen door betonnen vloeren moet via een zgn natte betonboring. Niet moeilijk met de juiste apparatuur maar kennen wel wat extra risico's. Er kunnen op de plek van de boring toch verborgen leidingen (water, elektra en soms zelfs internet) aanwezig zijn. Als die geraakt worden is herstel, en eventuele (vervolg) schade, het risico van de klant net als eventuele kosten van herstel.
 • Soms is er ook heel veel wapeningsstaal aanwezig waardoor een boring veel langer duurt dan voorzien, de extra tijd wordt doorberekend.
 • Indien op de kamer waar geboord (het is dus een water boring!) gaat worden vloerbedekking zoals tapijt, laminaat, parket oid ligt en dit niet ruim rond het boorgat verwijderd kan/mag worden is het mogelijk dat er wat water onder de vloerbedekking loopt. Eventuele schade aan de vloerbedekking is risico opdrachtgever.
 • De boor , het boorstatief, wordt met een plug in de vloer vastgezet. Dit betekent een gat boren en, als vloerbedekking/lamintaa/parket niet voldoende is weggehaald, een 12mm gat. Dit boorgat wordt niet dichtgemaakt.
 • Er komen steeds meer cellenbeton vloeren waarin vele open kanalen aanwezig zijn. Zie foto hieronder. In een massieve vloer zal al het gebruikte water in de opvangbak komen die bijv in de woonkamer staat tegen het plafond aan vasgezet met een stut. Bij de cellenbeton vloeren kan het water weglopen via de cellen en kan dan toch ergens anders (vaak op de overgang tussen 2 platen) enige lekkage geven.

Gelukkig gebeurt dit meestal niet maar is niet te voorkomen en voor risico opdrachtgever.nullDownload de gratis video 

"Goed stoken in een houtkachel"

Alles wat u moet weten (en dat is veel meer dan je denkt) om zonder overlast en met minimale uitstoot van schadelijke stoffen je houtkachel te stoken. 
 • Wat is goed brandhout (en niet al het onbehandelde hout is geschikt!)?
 • Hoe steek je de houtkachel aan en vul je hem goed bij?
 • Wat maakt een houtkachel een goede houtkachel?
 • Wat maakt een rookkanaal goed trekkend en veilig?
 • Wat doet een houtrook filter (Abcat) met overlast en milieu?
 • Met welke weersomstandigheden niet stoken?

De fascinatie van vuur, de intense warmte, wegdromen in de dansende vlammen. Zonder zorgen over overlast voor je buren of onnodige milieubelasting!

50%
Direct bekijken