07 oktober 2023 

tegenstrijdige feiten over houtstook door RIVM, TNO en GGD

Lees de titel nog eens goed, tegenstrijdige feiten? Dat kan helemaal niet! Iets is een feit of niet, tegenstrijdige meningen kunnen wel.

Maar de tegenstrijdige "feiten" worden door het RIVM, TNO en GGD genoemd, sterker, zelfs binnen één organisatie worden tegenstrijdige feiten genoemd. Dit "taalkundige muggenzifterij" gaan noemen lijkt me ook zeker niet terecht want de 3 genoemde instanties hebben alle drie de wetenschappelijke integriteitscode van het NWO https://www.nwo.nl/nederlandse-gedragscode-wetenschappelijke-integriteit ondertekend.

Het RIVM en de GGD hebben de code zelfs nog aangescherpt omdat ze het hebben van een goede reputatie essentieel vinden. Daarom hebben ze vertrouwen, transparantie en openheid als kernwaarden benoemd.

Hoe kan het dan dat er , ook nog eens tegenstrijdige, meningen als feiten worden neergezet door officiële instanties die het hebben van een goede reputatie essentieel vinden?

 1. Hoe komt het dat veel mensen geloven dat houtkachels verantwoordelijk zijn voor 23% van de fijnstof in Nederland (bron RIVM) maar hetzelfde RIVM ook zegt dat alle houtstook samen verantwoordelijk is voor maar 4% van het jaargemiddelde fijnstof?
 2. Hoe komt het dat het RIVM 30% onzekerheid bij het gebruik van  datamodellen (bijv. voor stikstof) acceptabel vindt en het TNO datamodel voor houtstook toch gebruikt wetende dat het TNO model onzekerheden kent van 250-400%?
 3. Hoe komt het dat het RIVM in 2023 een factsheet "effect van houtstook op de luchtkwaliteit en gezondheid" kan maken terwijl het RIVM zelf meedoet aan een onderzoek naar de samenstelling van houtrook "want die kennen we niet"?
 4. hoe komt het dat RIVM zegt dat de emissie van houtstook met de emissie van verkeer vergelijken appels met peren vergelijken is maar dit desondanks zelf doet?
 5. Hoe komt het dat het RIVM alle houtrook op één hoop gooit ondanks dat ze zelf ook zeggen dat houtrook van open vuur (vuurkorf, open haard) veel slechter is dan van een goede houtkachel?
 6. Hoe komt het dat Haskoning in haar rapport maart 2022  aangeeft dat er nog teveel onbekend is over houtstook om iets te kunnen zeggen over gezondheidsrisico's en RIVM en TNO (maar ook Longfonds, Milieu Centraal etc.) dit desondanks wel kunnen?
 7. Hoe komt het dat TNO zegt "gezondheidsrisico's van fijnstof bepalen op basis van alleen hoeveelheden en niet (ook) op basis van de samenstelling van het fijnstof kan niet" en RIVM, GGD. Longfonds, Milieu Centraal, Stichting Houtrookvrij wel gezondheidsconclusies blijven trekken op basis van hoeveelheid? 
 8. Hoe komt het dat de GGD's zeggen dat een avond houtkachel stoken vergelijkbaar is met 1000km autorijden maar ook 2200km?
 9. Waarom maakt het RIVM geen simpele doorrekening qua luchtkwaliteit en gezondheid van het scenario waarbij alle stokers wel goed stoken in goede houtkachels ?

Ik kan dit absoluut niet rijmen met de kernwaarden vertrouwen, openheid en transparantie!

Ik snap heel goed dat je nu denkt "ja maar er is echt wel een probleem met houtstook!" en daar ben ik het ook zeker mee eens!  Het probleem is dat veel te veel stokers maar wat doen in veel te oude toestellen, met slechte rookkanalen en slecht brandhout!. Door de genoemde tegenstrijdige "feiten" gaat de discussie over wel of geen houtstook verbod maar de discussie zou moeten gaan over slecht stoken verbieden.


Qua gezondheid is het zeer reëel om 1 uur stoken in een open haard gelijk te stellen aan 500+ uur in een moderne, goed gestookte, houtkachel met een houtrookkatalysator.


Het RIVM, GGD, TNO, Longfonds etc. (mogen(?) deze boodschap blijkbaar niet geven van de beleidsmakers op het ministerie van I&W. Alle genoemde punten zijn bekend bij het RIVM en TNO en toch ligt er weer een factsheet (maart 2023) waarin alle genoemde punten weer niet rechtgezet worden.

Het wordt nog erger

Naar aanleiding van het SGS onderzoek wat ik in 2020 heb laten uitvoeren en het artikel in nummer 3 Lucht van de Vereniging van Milieu professionals (VVM) wat ik hierover heb geschreven, en hier te lezen is, heeft de toenmalige projectleider houtrook van I&W contact met me opgenomen. 

In het artikel is te lezen dat houtstook extreem veel beter kan door goed opgeleide stokers, moderne houtkachels en een houtrookkatalysator. De hoeveelheid emissie van organische verbindingen (waaronder bijvoorbeeld PAK's) kon met 98% (!!!) naar beneden. Door de opgeleide stokers, met beter brandhout, een katalysastor verandert de samenstelling van de resterende 2% verbindingen ook nog eens qua gezondheidsrisico omdat er in plaats van PAK's mierenzuur wordt gevormd. In het RIVM zoeksysteem is te zien dat de TGG waarde (tijdgewogen gemiddelde) van een PAK als benzeen(a)pyreen een factor 9090 lager is dan die voor mierenzuur!

98% minder organische verbindingen en de overgebleven 2% ook nog eens 1000+ keer minder schadelijk!

De reactie van I&W was "staat niets nieuws in het artikel, wisten we allang"


dus I&W weet al heel lang dat houtstook veel beter kan dan nu, I&W weet dus al heel lang dat de informatie die tot op de dag van vandaag (zie de RIVM factsheet maart 2023) wordt verspreidt onvolledig, onjuist en zelfs misleidend is (zie de 9 punten hierboven)?


vertrouwen in politiek, overheid en wetenschap terugwinnen?

En dan roept de politiek dat het vertrouwen in de politiek, de overheid en de wetenschap terugwinnen heel belangrijk is! Daar ben ik het zeer zeker mee eens maar blijkbaar is dit een holle frase als het om houtstook gaat, voor houtstook is het blijkbaar prima dat politici en burgers volstrekt onvolledige en onjuiste informatie krijgen van partijen waarvoor een goede reputatie essentieel is. 

Vaste Kamerleden commissie I&W vindt bewuste misleiding door RIVM, GGD, TNO en zelfs haar eigen ambtenaren blijkbaar wel prima?

Ik heb de vaste Kamercommissie van I&W geïnformeerd over de tegenstrijdige "feiten" die ik hierboven (de 9 punten) heb beschreven. Heb de Kamercommissie geïnformeerd dat het RIVM , bewust, appels met peren vergelijkt, bewust een datamodel gebruikt met onzekerheden die voor andere onderwerpen volstrekt onacceptabel zijn. Dat ik wel durf te stellen dat dit bewuste misleiding is! 

De politieke partijen vinden het blijkbaar geen probleem dat de burgers volstrekt verkeerd geïnformeerd en zelfs bewust misleid, worden? Want tot op heden heeft geen enkel Kamerlid schrifelijke vragen ingediend bij de Staatsecretaris of contact met mij opgenomen om uitleg.

Wat zegt dit over andere grote dossiers....

Wat zegt dit over de dossiers TataSTeel, Chemfor, stikstof? Ik vind het in elk geval zeer zorgwekkend hoe genoemde partijen omgaan met wetenschappelijke integriteit en hun eigen kernwaarden vertrouwen, transparantie en openheid. En misschien nog erger, dat geen enkel lid van de vaste Kamercommissie vragen gaat stellen over wat hier gebeurt.


En dan denken politici dat wij, burgers, wel weer vertrouwen gaan krijgen in de politici? In de wetenschappelijke instituten zoals het RIVM, GGD en TNO die politici van de juiste inhoudelijke informatie moeten voorzien?


Ik zou eigenlijk hopen dat ik een complotdenker ben die zelf de feiten zo verdraait dat ze mijn mening een feit laten zijn omdat anders de schokkende werkelijkheid is dat de genoemde instanties en onze Kamerleden het blijkbaar geen enkel probleem vinden om de Nederlandse burgers volstrekt onjuist te informeren en zelfs te misleiden.

En dat vind ik zeer, zeer zorgwekkend!

Reactie plaatsen

Download de gratis video 

"Goed stoken in een houtkachel"

Alles wat u moet weten (en dat is veel meer dan je denkt) om zonder overlast en met minimale uitstoot van schadelijke stoffen je houtkachel te stoken. 
 • Wat is goed brandhout (en niet al het onbehandelde hout is geschikt!)?
 • Hoe steek je de houtkachel aan en vul je hem goed bij?
 • Wat maakt een houtkachel een goede houtkachel?
 • Wat maakt een rookkanaal goed trekkend en veilig?
 • Wat doet een houtrook filter (Abcat) met overlast en milieu?
 • Met welke weersomstandigheden moet je niet stoken?

De fascinatie voor vuur, de intense warmte, wegdromen in de dansende vlammen. Zonder zorgen over overlast voor je buren of onnodige milieubelasting!

50%
Direct bekijken